Project DOEN

Hoe mooi zou het zijn als in bouwprojecten de samenwerking tussen opdrachtgevers en marktpartijen zo goed is, dat de klant altijd blij is met het eindresultaat en er altijd sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk?

Project DOEN

Project DOEN is in 2013 gestart om te leren hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen in projecten verder kan worden verbeterd. Het eerste project was de renovatie van de Nijkerkerbrug. Dit werd uitgevoerd door projectteam NU DOEN, dat bestond uit projectteam DOEN (Rijkswaterstaat) en Combinatie NU (Mourik en BESIX). Samen leerden zij door te DOEN, tijdens de renovatie van de Nijkerkerbrug.

Wat als we het eens helemaal anders doen?

Goede samenwerking, logisch nadenken en alleen doen wat zinnig is: dat is waar Project DOEN voor staat. Niet omdat dit projectteam het enige team was dat dit kon, maar omdat het de ruimte kreeg om een hele andere aanpak uit te proberen. Omdat het team niet gebonden was aan regels, werd het uitgedaagd om na te denken over dingen die anders vanzelfsprekend zijn. Hierdoor opende zich een wereld aan keuzemogelijkheden.

Door te experimenteren met een andere manier van samenwerken, hiervan te leren en deze geleerde lessen te delen wil DOEN bijdragen aan een structurele verandering in de bouwsector.

Hoe het allemaal begon…

Sinds de bouwfraude zijn de verhoudingen tussen Rijkswaterstaat en de markt veranderd. Er is meer afstand gecreëerd en er zijn meer regels ingesteld. Bij tegenslagen in een project werden nieuwe clausules in het standaardcontract opgenomen, dat dikker en dikker werd. Ook de crisis maakte dat elke partij met zo min mogelijk kleerscheuren door de samenwerking heen probeerde te komen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Elk project biedt een mooie kans voor Rijkswaterstaat om de infrastructuur van Nederland te verbeteren en voor marktpartijen om te blijven innoveren en werk te doen waar ze goed in zijn. Zowel vanuit de markt als vanuit Rijkswaterstaat is er daarom vraag naar vernieuwing, naar anders en beter samenwerken.

Project DOEN werd in het voorjaar van 2013 werd gelanceerd door het Opdrachtgeversforum. Jan Hendrik Dronkers, voormalig DG van Rijkswaterstaat, adopteerde DOEN als Rijkswaterstaatproject. Hij gaf projectteam DOEN de volgende opdracht mee: “Doe alsof er geen regels zijn en bedenk dan wat je zou willen. Als je vervolgens regels tegenkomt die dit belemmeren, kijk dan hoe je hier creatief mee om kunt gaan. Alle regels mogen ter discussie worden gesteld, behalve de wet. Denk vooral niet te veel in bestaande kaders! Wees onbevangen, maar niet naïef”.

“Het contact is belangrijker dan het contract. Is het contract dan onbelangrijk? Natuurlijk niet. Het contract dient de nodige dingen te regelen. Maar het gedrag en de cultuur, de onderlinge gelijkwaardigheid, elkaar serieus nemen, goed denken aan elkaars belangen, elkaar respecteren, dat dient voorop te staan. Dat is echt een nieuwe werkwijze. Dat is het doorbreken van traditionele patronen.”

Jan Hendrik Dronkers

Oud-directeur-generaal, Rijkswaterstaat

Het gedachtegoed

DOEN is het bereiken van maximale klantwaarde waarbij er sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk. Dit bereiken we door goed met elkaar samen te werken en te werken vanuit de bedoeling van regels. Het hogere doel is leren om zo bij te dragen aan een structurele verandering in de bouwsector.

Klinkt ingewikkeld? Lees meer!

DOEN in de praktijk: Nijkerkerbrug

Het eerste DOEN-project, de renovatie van de Nijkerkerbrug, werd uitgevoerd door RWS en de Combinatie NU (Mourik en BESIX). Het was de eerste praktijkcasus om een nieuwe manier van samenwerken uit te proberen. Dit project is nu succesvol afgerond. In het derde kwartaal van 2018 is deze ruim 50 jaar oude brug weer opengesteld voor al het verkeer.

Marktvisie

Project DOEN is een praktijkvoorbeeld van de marktvisie die Rijkswaterstaat, brancheorganisaties en marktpartijen gezamenlijk hebben ontwikkeld. Het doel van de marktvisie is om de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en andere (publieke) opdrachtgevers en de markt vorm te geven voor de toekomst. Meer informatie vind je op de website van de marktvisie.