Geen evenementen
 • Te DOEN

  • Geen evenementen
 • GeDAAN

  • 12/07/2018 - Marktvisiebijeenkomst pilotprojecten PPO
  • 28/06/2018 - Waterstaat Young Event
  • 21/06/2018 - Presentatie afdeling inkoop- en contractmanagement van CIV (coördinatie informatievoorziening)
  • 20/06/2018 - Mourik ‘Development Programm’
  • 14/06/2018 - Werkconferentie ‘Versterkt samenwerken’ Bouwcampus
  • 07/06/2018 - Presentatie Pianoo
  • 31/05/2018 - DG Kunstwerken op werkbezoek bij DOEN
  • 23/05/2018 - Taakgroep Markt Bouwend NL
  • 02/05/2018 - Kennisdeling afstudeerder Erasmus Universiteit
  • 30/04/2018 - Kennisdeling afstudeerder TU Delft
  • 24/04/2018 - Kennisdeling voor aanbesteding circulaire catering voor RWS
  • 23/04/2018 - Presentatie bij afdeling Water, Verkeer & Leefomgeving (RWS), duurzaamheid
  • 20/04/2018 - Kennisdeling met Marcel Kievits, namens provincie Overijssel
  • 19/04/2018 - WOW-congres Zwolle: Anders omgaan met risicomanagement
  • 18/04/2018 - Presentatie Bouwend Nederland platform regio Noord
  • 16/04/2018 - Meet & Greet voor werkzoekenden RWS
  • 09/04/2018 - Advies over uitvoeren samenwerkingsassessment aan DOEN-Arnhem
  • 05/04/2018 - Projectteam HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) ’t Gooi komt op bezoek
  • 05/04/2018 - Kennisdeling met afstudeerders Hogeschool Rotterdam
  • 03/04/2018 - Ervaringen delen met Dijkversterking Wolferen-Sprok, Rivierenland
  • 29/03/2018 - Workshops op Rijksinkoopdag: innovatiegericht aanbesteden
  • 27/03/2018 - Gastcollege over DOEN bij vak Procurement op Universiteit Twente
  • 22/03/2018 - Toelichting marktvisie bij leergang ontwerpmanagers van aannemers
  • 20/03/2018 - Presentatie Raad van Bestuur van Mourik
  • 12/03/2018 - Kennisdeling met project kribverlaging Pannerdensch kanaal
  • 12/03/2018 - Gesprek over gunnen op samenwerken met afdeling inkoop en contractadvies RWS GPO
  • 09/03/2018 - Interviews voor OTAR en SEE Mourik
  • 02/03/2018 - Secretaris Infrastructuur & Waterstaat komt op bezoek
  • 02/03/2018 - Kennisdeling met project kribverlaging Pannerdensch kanaal
  • 02/03/2018 - Kennisdelen met IBA over ruimte bieden aan innovaties
  • 28/02/2018 - Kennisdelen met Ingenieursbureau Advin
  • 22/02/2018 - Kennisdeling met N. Sloos van rijksbrede werkgroep over onbenutte ruimte in regels
  • 21/02/2018 - Kennisdeling DOEN met Project renovatie brug Provincie Zuid-Holland
  • 14/02/2018 - Presentatie in BESIX projectenoverleg
  • 14/02/2018 - Hoofdingenieur Directeur RWS Midden Nederland op bezoek
  • 09/02/2018 - Talentengroep RWS op bezoek: Omgaan met Kaders en Standaarden
  • 08/02/2018 - Workshop op conferentie Apollo13 over high reliability organisations
  • 06/02/2018 - Presentatie en aanwezig op marktconsultatie DOEN2
  • 29/01/2018 - Interview voor Techniek Nieuws
  • 29/01/2018 - Interview voor iMaintain
  • 23/01/2018 - Kennisdeling met Project N241 Provincie Noord-Holland
  • 23/01/2018 - Feedback geven op aanbestedingsmodel DOEN2
  • 18/01/2018 - Presentatie bij RWS West-Nederland Noord (Proeflokaal De Wereld)
  • 16/01/2018 - Verkenning duurzaam contracteren Bureau Adviseurs
  • 21/12/2017 - Kennisdelen met Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
  • 15/12/2017 - Bouwmeesters, interview door Arthur Weesie
  • 12/12/2017 - Presentatie op Asfaltdag
  • 12/12/2017 - Presentatie MT inkoop IT van Ministerie van Defensie
  • 12/12/2017 - Presentatie bij de stichting Cohezy
  • 06/12/2017 - Open dag Project DOEN
  • 06/12/2017 - Meeloopdag voor Niek van Onna van CROW
  • 24/11/2017 - Presentatie samenwerken op ontbijtsessie voor bid- en tender professionals
  • 22/11/2017 - Volkerrail op bezoek
  • 22/11/2017 - Presentatie op Bouwcampus over succesvol starten innovatief inkooptraject
  • 22/11/2017 - Geleerde lessen delen met projectteam Cruquiusbrug van provincie Noord-Holland
  • 21/11/2017 - Kerngroep markt van Vereniging van Waterbouwers
  • 17/11/2017 - Presentatie kernprogramma Neerlands Diep
  • 16/11/2017 - Presentatie op Betondag
  • 09/11/2017 - Kennisdeling met DOEN2 van Rijksvastgoedbedrijf
  • 09/11/2017 - Afdelingen Technisch Management van RWS op bezoek bij DOEN
  • 06/11/2017 - Gastcollege bij PIANOo over samenwerking bij innovatief inkopen
  • 02/11/2017 - Gezamenlijke themabijeenkomst RWS & Bouwend NL
  • 30/10/2017 - Kennisdeling met DOEN2 van Rijksvastgoedbedrijf
  • 25/10/2017 - Presentatie bij Prorail en bezoek Cityskydive
  • 24/10/2017 - Presentatie op symposium BAM: anders contracteren en samenwerken
  • 11/10/2017 - Presentatie op Innovatiefestival ProRail
  • 09/10/2017 - Presentatie voor woningcorporatie Woonwenz
  • 09/10/2017 - Film over DOEN op lunchlezing Inkoop en Contractmanagement Grote Projecten en Onderhoud, RWS
  • 03/10/2017 - Interview voor magazine Landelijk Samenwerkingsverband voor Betonreparatiebedrijven (LSVB)
  • 03/10/2017 - Interview door student Nyenrode
  • 02/10/2017 - Kennisdeling met project West-Nederland Zuid A Wegen (Mourik, RWS, Vermeulen)
  • 27/09/2017 - Gesprek over geleerde lessen DOEN voor Koers 2020 van Programma’s Projecten Onderhoud, RWS
  • 21/09/2017 - Presentatie bij afdeling Inkoop en Contractmanagement van RWS Oost-Nederland
  • 20/09/2017 - Interview door Masterstudent TU-Delft
  • 15/09/2017 - Dutch Build Management op bezoek
  • 14/09/2017 - Gesprek met inkoper Vijzelproject Maeslantkering van RWS
  • 12/09/2017 - Kennisdeling met project kribverlaging Pannerdens kanaal
  • 05/09/2017 - Interview voor Bouwend NL
  • 04/09/2017 - Start uitvoering werkzaamheden Nijkerkerbrug
  • 04/09/2017 - Directieteam Programma’s Projecten en Onderhoud, RWS op bezoek
  • 01/09/2017 - Gesprek over lessen DOEN voor herziening UAV-GC 2005
  • 01/09/2017 - Ervaringen delen bij Royal HaskoningDHV
  • 18/08/2017 - Interview voor Aanbestedingscafé.nl                            
  • 17/08/2017 - Jaap Slootmaker (CFO Rijkswaterstaat) op bezoek
  • 15/08/2017 - Gesprek over geleerde lessen DOEN voor standaardcontracten RWS
  • 26/07/2017 - Gesprek over geleerde lessen DOEN voor Koers 2020 van Programma’s Projecten en Onderhoud, RWS
  • 06/07/2017 - Gesprek met Branchemattie van vroegere tijden, Jurgen Wicherson
  • 03/07/2017 - Presentatie bij afdeling Innovatie & Markt, RWS
  • 30/06/2017 - College aan trainees RWS, RVB en Defensie
  • 27/06/2017 - Kennisuitwisseling met project Suurhoffbrug van RWS
  • 20/06/2017 - Pitch + kennisdelen in workshops bij Marktvisiecafé vroege marktbetrokkenheid
  • 20/06/2017 - Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen
  • 13/06/2017 - Geleerde lessen delen voor sluisproject Waterschap (Thomas van Egmond)
  • 09/06/2017 - Gesprek met inkoopmanager en kostendeskundige ProRail
  • 15/05/2017 - Pitch + Workshop op PPO-dag Utrecht
  • 11/05/2017 - Innovatieoverleg Vogel
  • 10/05/2017 - Kennisuitwisseling met project Modernisering Objectenbediening Zeeland van RWS
  • 08/05/2017 - Presentatie bij district Midden-Nederland Noord, RWS
  • 01/05/2017 - Presentatie DOEN bij afdeling Inkoopcentrum Grondwaterwet, RWS
  • 20/04/2017 - Samenwerken Klankbord Tilburg
  • 20/04/2017 - Presentatie voor Jong RWS & Jong Vereniging van Waterbouwers
  • 20/04/2017 - Presentatie op Congres Beter Aanbesteden
  • 20/04/2017 - Interview voor BESIX magazine
  • 18/04/2017 - Gesprek op event Captain Co-Creation
  • 13/04/2017 - Presentatie bij Gemeente Tilburg
  • 12/04/2017 - Leerprogramma Teamleren, Neerlands Diep
  • 07/04/2017 - Eric Withaar, directeur projectbeheersing en bedrijfsvoering van Grote Projecten en Onderhoud, RWS, op bezoek
  • 20/03/2017 - Pitch + workshop op Programma’s Projecten en Onderhoud-dag Haarlem
  • 17/03/2017 - Workshop op pizza-overleg RWS trainees
  • 10/03/2017 - Gastcollege over DOEN op Universiteit Twente
  • 15/02/2017 - Themamiddag over DOEN voor kennisveld Bruggen & Viaducten
  • 10/02/2017 - René Huisinga van creëer.nl op bezoek
  • 10/02/2017 - Coen Rutgers van Yelmer Young Professional Programma op bezoek
  • 18/01/2017 - Workshop op RWS Marktdag 2017
  • 17/01/2017 - Presentatie op Infratech
  • 12/01/2017 - Ons verhaal verteld op Grote Projecten en Onderhoud/Programma’s Projecten en Onderhoud focusochtend Marktvisie
  • 20/12/2016 - Sparren met André Doree (TU Twente)
  • 15/12/2016 - Best Practices uitdragen bij Project InnovA58
  • 14/12/2016 - Presentatie bij community of practice ‘kader maken en beheren’
  • 14/11/2016 - Presentatie op Grote Projecten en Onderhoud -Techniek & Technisch Management-middag: Trots op Techniek
  • 11/11/2016 - Jaap Slootmaker, CFO Rijkswaterstaat), op bezoek
  • 10/11/2016 - Ons verhaal verteld bij afdeling Inkoop en Contractmanagement Oost-Nederland
  • 01/11/2016 - Workshop bij bijeenkomst Martvisie van Jong RWS & Jong Vereniging van Waterbouwers
  • 31/10/2016 - Sparren met Kees van den Akker voor InnovA58
  • 26/10/2016 - Presentatie in uitvoeringsoverleg Mourik
  • 26/10/2016 - Interview voor Aanbestedingscafé.nl                              
  • 21/10/2016 - Theo vd Gazelle, Hoofdingenieur Directeur RWS Midden-Nederland, op bezoek
  • 18/10/2016 - Presentatie bij NS
  • 06/10/2016 - Presentatie bij afdeling Kaders en Loket
  • 22/09/2016 - Presentatie op V-power evenement
  • 22/09/2016 - Presentatie op netwerkmiddag afdelingen Inkoop en Contractmanagement van Grote Projecten en Onderhoud RWS
  • 26/08/2016 - Terugkoppeling ervaringen projectteam over assessment
  • 15/08/2016 - Interview voor E-zine Rijkswaterstaat Koers2020