Het aanbestedingsproces

‘Het kan ook anders.’  Dat blijkt wel uit het innovatieve aanbestedingsproces van project DOEN – Nijkerkerbrug. 15 Partijen meldden zich aan om mee te dingen in de aanbesteding, waarna Combinatie NU (Mourik en BESIX) als winnaar uit de bus kwam. De afbeelding hieronder laat de 4 fases van het proces zien.

Highlights

Het aanbestedingsproces was anders dan anders. De belangrijkste punten op een rijtje:

Start samenwerking al tijdens aanbestedingsproces
Prijs geen criterium voor selectie (wel voor gunning)
Klant gaat met gegadigden om tafel en beoordeelt mee
 Beoordeling op wederzijdse samenwerking
Samen schrijven contract met afspraken over scope, prijs en risico’s 
Alleen de laatste Gegadigde verdiept zich in de brug 
Wil je precies weten hoe de aanbesteding in elkaar zat en waarom? Lees dan de aanbestedingsleidraad.

Totstandkoming

De markt heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het aanbestedingstraject. Het projectteam DOEN van Rijkswaterstaat had namelijk het idee dat als je wilt dat samenwerking van twee kanten komt, je de randvoorwaarden voor die samenwerking ook samen moet kunnen bepalen. De manier van aanbesteden heeft veel invloed op die randvoorwaarden. Daarom heeft projectteam DOEN pre-commercieel met marktpartijen samengewerkt om te komen tot een geschikt aanbestedingstraject voor de Nijkerkerbrug. In juni 2015 is daartoe de openbare bijeenkomst ‘Werkplaats DOEN’ georganiseerd. Vervolgens zijn de resultaten van deze bijeenkomst in samenwerking met vertegenwoordigers van diverse brancheverenigingen verder uitgewerkt tot een inkoopplan en het begin van de aanbestedingsleidraad.

Aanbestedingsleidraad
Evaluatieverslag aanbesteding

Gerelateerde berichten

Lees hieronder alles over de bijzondere totstandkoming en het bijzondere verloop van de aanbesteding.

De geleerde lessen van de aanbesteding

Benieuwd hoe de innovatieve aanbesteding van Project DOEN – Nijkerkerbrug heeft uitgepakt in de praktijk? En welke tips hieruit voortkomen voor andere projecten? Lees dan het evaluatieverslag dat we hier publiceren.

Lees meer

De klant aan het woord

Projectteam NU DOEN wil maximale waarde leveren voor de klant. Dat betekent dat de renovatie van de Nijkerkerbrug zo goed mogelijk moet aansluiten op de wensen van de beheerder van de brug. Jos Vermaas werkt als regisseur assetmanagement en is de verbindende schakel tussen het project en de deskundigen die de brug bij Rijkswaterstaat beheren. Jos was als personificatie van de klant betrokken bij de aanbesteding en vertelt in dit interview graag over zijn ervaringen tot nu toe.

Lees meer

Definitieve gunning aan Combinatie NU!

Het is zover: Rijkswaterstaat gunt de versterking van de Nijkerkerbrug definitief aan Combinatie NU (Mourik, BESIX). Onderlinge samenwerking was een doorslaggevend criterium in deze aanbesteding. Voordat er definitief gegund werd, hebben Combinatie NU en Rijkswaterstaat sinds oktober 2016 samen het project voorbereid.

Lees meer

Geen contract maar een handleiding

‘Pretcontract’, ‘feestcontract’ of ‘makkelijk leesbaar contract’ zijn termen die je niet vaak hoort. Projectteam NU DOEN wil geen contract maar een overeenkomst die positiviteit uitstraalt. Een document dat je met elkaar opstelt, doorleeft en begrijpt vóórdat je met elkaar aan de slag gaat. Vandaar dat we nu een ‘handleiding’ publiceren.

Lees meer

Project DOEN: is er al gegund?

Op 20 januari is de aanbieding ingediend op TenderNed en uit de beoordeling van Rijkswaterstaat bleek dat deze aan alle eisen voldeed. Toch is er besloten om de laatste fase van de aanbesteding nog niet af te sluiten met een gunning. NU DOEN legt graag uit waarom!

Lees meer

Rijkswaterstaat, Mourik en Besix samen in project DOEN

Op 14 september heeft Rijkswaterstaat Combinatie NU, bestaande uit Mourik en BESIX, geselecteerd om de komende tijd gezamenlijk de engineeringsfase van de Nijkerkerbrug vorm te geven. Met deze ‘pre-award’ is ‘fase 3’ van de aanbesteding van Project DOEN afgerond. In ‘fase 4’ starten Mourik, BESIX en Rijkswaterstaat de samenwerking door het ontwerp van de Nijkerkerbrug te maken.

Lees meer

Kennismaking met gegadigden Nijkerkerbrug

Projectteam DOEN en de teams van de 5 marktpartijen die in de race zijn voor de aanpak van de Nijkerkerbrug kwamen voor het eerst bij elkaar. Het doel: een eerste kennismaking en het doorspreken van het verdere proces.

Lees meer

5 partijen geselecteerd voor aanpak Nijkerkerbrug

Koen van der Kroon, Projectteam DOEN: ‘Fijn om te zien dat maar liefst 15 partijen de moeite en het risico genomen hebben om mee te dingen in de aanbesteding! Er zaten goede verbetervoorstellen bij en mooi om te lezen dat een aantal van hen ook het leerelement van dit project belangrijk vindt.’

Lees meer

Aanbesteding Nijkerkerbrug nu van start!

Hoera! Na jaren voorbereiding gaat Project DOEN nu echt van start! De aanbestedingsdocumenten voor de aanpak van de Nijkerkerbrug staan op Tenderned en vanaf vandaag kunnen marktpartijen zich inschrijven. We zijn erg benieuwd: wie wil er met ons samenwerken?

Lees meer

Lessons learned: samenwerken zonder belangenverstrengeling

Het projectteam van Rijkswaterstaat wilde samen met marktpartijen het aanbestedingsproces vormgeven. Maar bij deze vroegtijdige samenwerking lag wel een gevaar op de loer: hoe voorkom je belangenverstrengeling? Een aantal maatregelen heeft het voor ons mogelijk gemaakt om toch goed te kunnen samenwerken in het voortraject van de aanbesteding.

Lees meer