Machiel

Machiel

Bedoelingen manager

Machiel Galesloot

Machiel is een creatief en onafhankelijk denker met een pionierende inslag. Als veranderingsgerichte non-conformist is  hij een ster in het achterhalen van de bedoeling van project DOEN. Door ‘out of the box’ te denken, weet hij de juiste, niet-inhoudelijke vraag áchter de vraag te stellen om zo andere inzichten te krijgen. Zijn passie is: nadenken over verandering van processen om zo bij te kunnen dragen aan een hoger doel.

Aangezien het hogere doel van Project DOEN is dat de gehele GWW-sector profijt gaat krijgen van wat er bij het project wordt uitgeprobeerd, is hij ook een belangrijke schakel in het leerproces van project DOEN.