Afgelopen vrijdag is besloten om de werkzaamheden aan de Nijkerkerbrug stil te leggen. Aanleiding hiervoor was het bericht van leverancier Sibelco die vrijdag bekend maakte dat er mogelijk een geringe hoeveelheid asbestvezels in het door hen geleverde straalgrit zit. Daarop is direct onderzoek uitgevoerd bij de Nijkerkerbrug waaruit bleek dat het grit inderdaad asbestdeeltjes bevat. De geplande open dag gaat niet door.

Onze eerste zorg is nu om duidelijkheid te krijgen over de mogelijke gevolgen voor onze collega’s en het project. Dit wordt nu onderzocht. Tot de resultaten bekend zijn, is het werkterrein afgeschermd. De bouwkeet, die uit voorzorg ook was gesloten, is op 17 oktober weer in gebruik genomen omdat uit onderzoek bleek dat er geen asbestdeeltjes aanwezig waren.

Omdat bovenstaande situatie nu alle aandacht vraagt hebben wij besloten de open dag voor nu af te zeggen. We verplaatsen deze naar een andere datum zodat we alsnog de belangstellenden bij de Nijkerkerbrug ‘met de voeten de klei’ kunnen ontmoeten.

Klik hier voor het persbericht van Rijkwaterstaat over de straalwerkzaamheden bij projecten