Project DOEN

Hoe mooi zou het zijn als in bouwprojecten de samenwerking tussen opdrachtgevers en marktpartijen zo goed is, dat de klant altijd blij is met het eindresultaat en er altijd sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk?

Projectteam NU DOEN

Project DOEN

Project DOEN is een project waarin wordt geleerd hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen in projecten verder kan worden verbeterd. Het wordt uitgevoerd door projectteam NU DOEN dat bestaat uit projectteam DOEN (Rijkswaterstaat) en Combinatie NU (Mourik en BESIX). Samen leren we door te DOEN, tijdens de renovatie van de Nijkerkerbrug.

wat als we het eens helemaal anders doen?

Goede samenwerking, logisch nadenken en alleen doen wat zinnig is: dat is waar Project DOEN voor staat. Niet omdat wij de enigen zijn die dit kunnen, maar omdat wij de ruimte krijgen om een hele andere aanpak uit te proberen. Omdat we niet gebonden zijn aan regels, worden we uitgedaagd om na te denken over dingen die anders vanzelfsprekend zijn. Hierdoor opent zich een wereld aan keuzemogelijkheden.

Onze droom is om bij te dragen aan een structurele verandering in de bouwsector. Dit doen we door te experimenteren met een andere manier van samenwerken, hiervan te leren en deze geleerde lessen te delen.

hoe het allemaal begon…

Sinds de bouwfraude zijn de verhoudingen tussen Rijkswaterstaat en de markt veranderd. Er is meer afstand gecreëerd en er zijn meer regels ingesteld. Bij tegenslagen in een project worden nieuwe clausules in het standaardcontract opgenomen, dat dikker en steeds onoverzichtelijker wordt. Ook de crisis maakt dat elke partij met zo min mogelijk kleerscheuren door de samenwerking heen probeert te komen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Elk project biedt een mooie kans voor Rijkswaterstaat om de infrastructuur van Nederland te verbeteren en voor marktpartijen om te blijven innoveren en werk te doen waar ze goed in zijn. Zowel vanuit de markt als vanuit Rijkswaterstaat is er daarom vraag naar vernieuwing, naar anders en beter samenwerken.

Project DOEN werd in het voorjaar van 2013 werd gelanceerd door het Opdrachtgeversforum. Jan Hendrik Dronkers, voormalig DG van Rijkswaterstaat, adopteerde DOEN als Rijkswaterstaatproject. Hij gaf projectteam DOEN de volgende opdracht mee: “Doe alsof er geen regels zijn en bedenk dan wat je zou willen. Als je vervolgens regels tegenkomt die dit belemmeren, kijk dan hoe je hier creatief mee om kunt gaan. Alle regels mogen ter discussie worden gesteld, behalve de wet. Denk vooral niet te veel in bestaande kaders! Wees onbevangen, maar niet naïef”.

“Het contact is belangrijker dan het contract. Is het contract dan onbelangrijk? Natuurlijk niet. Het contract dient de nodige dingen te regelen. Maar het gedrag en de cultuur, de onderlinge gelijkwaardigheid, elkaar serieus nemen, goed denken aan elkaars belangen, elkaar respecteren, dat dient voorop te staan. Dat is echt een nieuwe werkwijze. Dat is het doorbreken van traditionele patronen.”

Jan Hendrik Dronkers

Oud-directeur-generaal, Rijkswaterstaat

NU DOEN

De wieg van Project DOEN stond dus bij Rijkswaterstaat. Inmiddels zijn er al veel mooie stappen gezet en is DOEN een gedachtengoed dat in praktijk wordt gebracht bij de renovatie van de Nijkerkerbrug. Rijkswaterstaat draait al lang niet meer alleen aan de knoppen, want sinds oktober 2016 zijn projectteam DOEN van Rijkswaterstaat en Combinatie NU (Mourik en Besix), het projectteam: NU DOEN.

De bedoeling

We streven naar maximale klantwaarde waarbij er sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk. Dit bereiken we door goed met elkaar samen te werken en te werken vanuit de bedoeling. Het hogere doel van het project is leren om zo bij te dragen aan een structurele verandering in de bouwsector.
Klinkt ingewikkeld?

Lees meer!

NU DOEN in de praktijk: nijkerkerbrug

Project DOEN heet niet voor niets zo. We leren door te doen. Het project Nijkerkerbrug is de praktijkcasus om een nieuwe manier van samenwerken uit te proberen. In het derde kwartaal van 2018 moet deze ruim 50 jaar oude brug er weer voor 25 tot 30 jaar meegaan. Door praktijkervaring wordt direct duidelijk wat werkt en wat niet werkt. De twee onderdelen van Project DOEN, het leren én het renoveren van de Nijkerkerbrug, zijn even belangrijk.

Marktvisie

Project DOEN past goed bij de marktvisie die Rijkswaterstaat, brancheorganisaties en marktpartijen gezamenlijk hebben ontwikkeld en gepresenteerd op 13 januari 2016. Het doel van de marktvisie is om de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en andere (publieke) opdrachtgevers en de markt vorm te geven voor de toekomst. Meer informatie vind je op de website van de marktvisie.